Vida Vinge

 

 

Annons om ett ledigt hus
ISBN: 91-973883-10-4

 

Tillbaka till förstasidan

Annons om ett ledigt hus

Minnen och berättelser om hur de antroposofiska verksamheterna i Järna kom till; om utvecklingen från idé till en omfattande och vittförgrenad verksamhet.

Boken består till stor del av intervjuer med ”grundarpersonligheter”. Personer som haft fundamental betydelse för den antroposofiska utvecklingen i Järna berättar om sitt liv, sin väg till Järna och hur de satsade allt på att grunda och utveckla olika antroposofiska initiativ, institutioner och verksamheter såsom läkepedagogiska institut, biodynamiska gårdar, utbildningsseminarier, skolor, sjukhus, medicintillverkning etc.


Christhild Ritter vill i sin bok ge bakgrunden till hur Ytterjärna blev den antroposofiska rörelsens kanske mest synliga fäste i Sverige. Hon låter oss möta ett fascinerande persongalleri, som med övertygelse, oegennytta och vilja velat åstadkomma ett alternativt livs- och synsätt. Boken beskriver en entrepenörsanda, som skapat grunden för bl.a. ”läkepedagogiken” som växte fram i Sverige, omsorgen om de psykiskt utvecklingsstörda, på sin tid något av en revolution då dessa annars gömdes undan för världen på anstalter. Vi får också veta en hel del om det biodynamiska jordbrukets framväxt och de pedagogiska impulserna som lett fram till Waldorfskolorna. Läsaren får en inblick i en värld där idéer, stark vilja och övertygelse är grogrunden för förändringar. Boken är lättläst. De trevliga berättelserna och personskildringarna pendlar mellan djupsinne och skratt.

Ewa Langerbeck, Biblioteksbladet


Av: Christhild Ritter    Häftad, 256 sidor.    Pris: 150:-

 

Beställ

 

 

 

Sidfot