Vida Vinge

 

 

 

Månadsdygder - att öva året runt

 

Tillbaka till förstasidan

Månadsdygder - att öva året runt

Vad är en dygd? En egenskap man kan öva varje månad för att hantera livet bättre. T.ex. januari månad: att bli modigare. Februari månad: att vara lite mer tystlåten, inte prata så mycket utan lyssna. Mars månad: att bli mera storsint gentemot sig själv, andra och livets omständig­heter.

En dygd är en strävan och vilja att utveckla sig själv. Genom övandet av dygderna utvecklar vi goda egenskaper, vanor och beteende och ett mänskligare förhållningssätt till varandra, vår omgivning, djur och natur. Dygderna är således av stor vikt för vår egen utveckling liksom för samhället för de stimulerar det goda och mänskliga i oss. Genom övandet av dem får vi ett mänskligare förhållnings­sätt i det sociala. Vi blir mänskligare människor och skapar ett mänskligare samhälle. De stärker omsorg och kärlek till vår nästa även dem som inte tillhör familj, släkt eller vänner liksom till djur och natur.

Sålunda bidrar dygderna till en ny moralitet som inte bygger på yttre konvention eller religion utan på varje enskild människas inre upplevelse av vad som är ett mora­liskt mänskligt beteende, rätt eller fel, ont eller gott.

 

Häftad 144 s. Pris 150:-

 Beställ

 

Sidfot