Vida Vinge

 

 

 


ISBN 91-47-0483-3

 

metodik uppläggning kursplan

Kunskapen är medlet, kreativiteten metoden, friheten målet. Det är grundtanken i waldorfpedagogiken som grundades av Rudolf Steiner i början av 1900-talet och som fått förnyad aktualitet i dagens förskola och skola.

”Författaren, född 1945, fil.mag. och med mångårig erfarenhet av Waldorfskolor, redogör för waldorf-
pedagogiken och dess bakgrund. Texten är lättläst och informativ och den allsidiga presentationen skulle lämpa sig utmärkt på våra lärarhögskolor när ämnet är alternativ pedagogik. Som en första introduktion fungerar boken utmärkt med sitt raka och enkla skrivsätt.

Hänvisningar görs till hjärnforskaren Matti Bergströms teorier, Skolverkets utvärdering av waldorfskolor i Sverige från läsåret 1994-95, samt en utvärdering av svenska waldorfskolor utförd vid Karlstads universitet 2002-2005 under ledning av professor Bo Dahlin.

En konkret och klar översikt över de tankar som ligger till grund för pedagogiken och dess kursplaner, betygs-, kunskaps- och utvecklingssyn ingår, liksom ett porträtt av grundaren. Särskilt värdefullt är författarens försök att klargöra behovet av pedagogiken i vårt IT-samhälle.”


Michael Economou, Biblioteksbladet


Förlag: Levande Kunskap

Av: Christhild Ritter    Häftad, 220 sidor. Pris 180:-

 

 Beställ